You are here: RrrrEee

Napomena: projekt je završen i ova stranica se neće obnavljati!

Mobilizacija pograničnih regija Slovenije i Hrvatske u korištenju koncepta 4R+3E u gospodarenju otpadom (2005.-2007.)

Otpad nastaje u raznim djelatnostima poput turizma, industrije, poljoprivrede, komunalnog gospodarstva, u kućanstvima i drugdje. Zbog nepravilnog postupanja, otpad je postao jedan od problema čije se rješavanje, zbog ugrožavanja prirode, okoliša i zdravlja ljudi, u Hrvatskoj postavlja kao prioritet. Na europskoj razini propisi za pravilno postupanje s otpadom već su usvojeni, a Hrvatska se upravo usklađuje s europskim pravnim stečevinama.

Naslovnica_filma1.jpg Međutim, količine otpada i dalje se ubrzano povećavaju. Kako bi se usporio taj negativni trend, u Europskoj uniji odgovornost gospodarenja otpadom sve se češće prenosi na lokalnu razinu. Budući da su potrebne i učinkovite lokalne akcije, Zelena Istra će zajedno sa slovenskim partnerskim okolišnim organizacijama nastojati mobilizirati sve segmente u obje države upravo na toj razini.

4R:

Reduce - smanji količinu otpada na izvoru
Reuse - ponovno upotrijebi u korisne svrhe
Recycle - recikliraj ili preradi, iskoristi za dobivanje novih proizvoda
Recover - izaberi manje štetne tvari/iskoristi u energetske svrhe

3E:

Educate - osvijesti i educiraj o odgovornom postupanju s otpadom, povećaj razumijevanje važnosti i mogućnosti pravilnog gospodarenja otpadom, mogućih šteta nastalih zbog nepravilnog odlaganja, tehnoloških procesa postupanja s otpadom, koristi od smanjenja stvaranja otpada na izvoru
Economise - smanji troškove gospodarenja otpadom, uključi troškove otpada u cijenu proizvoda/usluga po načelu “onečišćivač plaća”
Enforce - primijeni koncepte učinkovitog postupanja s otpadom u zakonodavstvu i praksi, uključi u procese planiranja, odlučivanja i upravljanja sve zainteresirane aktere.
project donator"This webiste has been produced with the assistance of the EU. The content is the sole responsibility
of Zelena Istra and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."