Primjer slovenske prakse: izgradnja centra za gospodarenje otpadom Celje

Predstavljanje_Celje_1.JPG Buduce_MBO_postrojenje.jpg

Budući da se u Istarskoj županiji planira skoro uspostavljanje županijskog sustava za gospodarenje otpadom s jednom centralnom lokacijom za obradu i odlaganje otpada (upravo se radi Studija utjecaja na okoliš i pripremaju dokumenti za dobivanje financijskih sredstava iz IPA fonda Europske unije),u suradnji sa slovenskim kolegama organizirali smo 24. srpnja 2007. posjet jednom takvom centru u Celju.

Buduce_MBO_postrojenje_maketa.jpg

Buduće mehaničko-biološko postrojenje za obradu otpada (MBO)

Prema informacijama dobivenim od Istarske županije i izrađivača Studije utjecaja na okoliš za CGO Kaštijun (Fakultet strojarstva i brodogradnje) taj je Centar vrlo sličan onome koji bi se trebao izgraditi na Kaštijunu.

Na sudjelovanje smo pozvali i odazvali su se predstavnici poglavarstva Općine Medulin i općinskih mjesnih odbora, predstavnici Istarske županije, g. Josip Zidarić, pročelnik Odjela za održivi razvoj i gđa. Ljiljana Dravec, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša, predstavnici Grada Pule, privatnog poduzeća Jadran-metal, javnih komunalnih poduzeća Pula Herculanee i Usluge Poreč. U Celju smo sudionike proveli kroz novi regionalni Centar za gosp. otpadom koji je u izgradnji i trebao bi započeti s radom u 2008.

Buduce_odlagaliste.jpg

Buduće odlagalište ostatnog otpada Očekujemo da će sudionici iz općine Medulin dobivene informacije proslijediti svojim sugrađanima i da će im poslužiti prilikom sudjelovanja u javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš budućeg Centra na Kaštijunu.

Prikaz_centra_Celje.JPG

Prikaz cijelog centra

Mišljenje Zelene Istre:

Informiranje_Kastijun_Grad_Pula.pdf

Komentari_OperativniPlan_IPA_ZelenaIstra.pdf
project donator"This webiste has been produced with the assistance of the EU. The content is the sole responsibility
of Zelena Istra and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."